Ray Bradbury - 4324 Bytes

451 stopni Fahrenheita


Krótka notka biograficzna

Ray Bradbury – ur. 1920 należy do czołówki światowych twórców fantastyki. Jego wizje przyszłości, a w szczególności obraz człowieka, jaki będzie naszym spadkobiercą, zyskały mu miano "poety science fiction". Jest prekursorem licznych kierunków we współczesnej fantastyce; prezentowana powieść, 451stopni Fahrenheita, to pierwowzór Nowej Fali lat sześćdziesiątych czy cyberpunku lat osiemdziesiątych.


Copyright Daniel Dryzek "Noflower" - Najlepsza książka 1998-2007