Humor - 3086 Bytes


Blond humor
Dyskietka na wesoło
Humor zeszytów
Literackie rozmyślania na wesoło
Trochę absurdów komputerowych
Wesoły baranek - 14572 Bytes


Copyright Daniel Dryzek "Noflower" - Najlepsza książka 1998-2007