Literackie rozmyślania na wesoło - 5692 Bytes


Istotną wadą kobiet jest to, iż tracimy przez nie
zbyt wiele czasu. Ale jest to najpiękniejszy
stracony czas.


Kobieta w połowie jest małą prawdą,
w połowie małym kłamstwem, a w całości
- wielką niewiadomą.


Kobieta to firanka w oknie. Ma ładne
wzory, lecz przesłania świat.


Oczy kobiety zapraszają do gry.
Ale z naturą się nie wygra.


Stanowczo lepiej jest wykładać sny,
niż tłumaczyć sobie uśmiechy kobiety.


Kobiety posiadają więcej zalet duszy
niż mężczyźni, lecz mężczyźni mają za to
mniej wad.


Życie kobiety dzieli się na trzy okresy : gdy
ona zdradza swój wiek, gdy go nie zdradza
i gdy wiek ją zdradza.


Do erogennych stref u kobiety należy także portfel męski.


I spojrzeniem nieraz kobiety więcej
nagrzeszą niż czynem.


Młoda dziewczyna żywo przypomina
wiosnę albo wiosenną rzodkiewkę,
co to czerwona na twarzy,
a w głowie zielono.


Jeśli pragniesz wieść jakąś rozpuścić po
świecie, udziel jej pod sekretem znajomej
kobiecie.


Kobieta jest największym przyjacielem
człowieka.


Bezpieczniej spytać starca, kiedy umrze,
niż kobietę, choć najstarszą, kiedy się
urodziła.


Najważniejsze, aby stosunek między kobietą
a mężczyzną był stosunkiem międzyludzkim.


Dziewczyna jest jak pieniądz - pragnie
się wydać.


Kobieta i mężczyzna są jak dwie strony
medalu.


Pierwsza miłość liczy się tylko do drugiej.


Miłość jednostronna jest tragedią,
wzajemna - komedią.


Małżeństwo - przez jakiś czas związek,
po pewnym czasie spisek.


Małżeństwo - dwie sprzeczne opinie śpiące razem.


Zakochać się w kobiecie to nie grzech
- ten przyjdzie dopiero później.


Alimenty : podatek konsumpcyjny.


Miłość jak testament : nowa unieważnia
poprzednią.


Pech : kilka razy gubiła serce, a znalawca
zawsze był uczciwy.


W dzień obchodź się z żoną jak
z przjacielem, w nocy jak z przyjaciółką.


Zakochani nie liczą czasu. Do czasu.


Dzisiejsze panienki nie tracą cnoty.
Raczej się jej pozbywają.


Małżeństwo : zdarzenie, po którym
mężczyzna przestaje kupować kwiaty,
a zaczyna kupować jarzyny.


Romantyzm : piękne będzie kochanie,
jeśli mi stanie ... uczucia.


Akt dobrej woli : gdy twoja Muza
zgadza się na akt.


Każdy jest starszy o dziewięć miesięcy.


Po żywych widać, jak bardzo śmierć bywa
ślepa.


Fenicjanie wynaleźli pieniądze.
Raz - nie sztuka. My musimy
stale je wynajdywać.


Bogactwo zwykle jest pojęciem względnym,
bieda odwrotnie - bezwzględnym.


Jedni z trudem wiążą koniec z końcem,
a inni nawet kokardę mogą zrobić.


Do jednych szczęście się śmieje,
do innych szczerzy zęby.


Dla osiągnięcia celu niejeden staje
na głowie. Cudzej.


Większym kalectwem od ślepoty jest
zaślepienie.


Kopać leżącego to niehonorowo.
Ale bezpiecznie!


Księga mądra tyle pożytku przynosi
głupiemu, ile lustro ślepemu.


Pochwała weekendu
Niestety, nie co dnia
Jest koniec tygodnia.


Po wczasach
Wszystko w domu powoli powraca do normy,
Tylko mąż długo jeszcze nie wróci... do formy.


Copyright Daniel Dryzek "Noflower" - Najlepsza książka 1998-2007