Przykazania - 4211 Bytes

l. Postępuj tak, abyś długo żył i dobrze ci się powodziło.
2. Dbaj przede wszystkim o twoje życie i zdrowie.
2.01. Nie bądź głupi, nie daj się zabić.
2.1. Gdy dalsze życie wydaje ci się na pewno i bezwzględnie nieznośne, popełń samobójstwo.
2.2. Poza wyjątkowymi okolicznościami stawiaj twoje życie i zdrowie ponad wszystko inne.
3. Użyżwaj życia.
3.1. Dbaj o to byś miał jak najwięcej przyjemności i jak najmniej przykrości.
3.2. Dbaj o to, aby twoje życie miało zawsze sens.
3.21. Miej zawsze przed sobą cel do osiągnięcia.
3.22. Używaj chwili.
3.221. Umiej żyć w teraźniejszości.
3.222. Staraj się pojmować środki jako cele.
4. Rządź swoim życiem.
4.1. Bądź, o ile to możliwe, niezależny w czynie fizycznym.
4.2. Rządź twoją myślą, uczuciami i nastrojami.
4.21. Postępuj zgodnie z twoim własnym ideałem.
4.3. Nie przywiązuj się zbytnio do nikogo i niczego.
4.31. Nie popadaj w nałóg.
4.4. Zachowuj spokój wewnętrzny.
4.41. Zachowaj pogodę ducha.
4.411. Mów sobie codziennie rano: "Świetnie jest".
4.412. Staraj się przedstawić sobie wypadki przyszłe w sposób przyjemny.
5. Bądź roztropny.
5.1. Nie uznawaj żadnego zdania bez sumiennego przekonania się o jego prawdzie, albo przynajmniej o jego prawdopodobieństwie.
5.11. Zanim coś ważnego powiesz albo zrobisz zadaj sobie pytanie: Czy warto?
5.12. Sprawdź przed ważną decyzją czy nie bierzesz twoich życzeń za rzeczywistość.
5.13. W każdej ważniejszej sprawie zasięgaj rady ludzi doświadczonych.
5.14. 0dłóż do jutra decyzję w ważnej sprawie.
5.15. Poznaj siebie.
5.151. Znajdź codziennie chwilę do namysłu nad sobą.
5.2. Zajmuj się sprawami, które od ciebie zależą, a nie tymi, które od ciebie nie zależą.
5.21. Nie wartościuj niepotrzebnie.
5.22. Nie przejmuj się tym, na co nie masz wpływu.
5.3. Dbaj o zabezpieczenie twojej przyszłości.
6. Zachowaj we wszystkim umiar.
6.1. Zachowaj umiar w poglądach.
6.11. Unikaj twierdzeń całkiem ogólnych.
6.12. Bądź ostrożny w swoich sądach.
6.2. Korzystaj z dóbr i przyjemności umiarkowanie.
6.3. Umiej używać małych przyjemności.
6.31. Przekładaj wiele małych przyjemności niewielu wielkim.
6.4. Nie porywaj się na rzeczy, które przekraczają twoje możliwości.
7. Umiej używać małych przyjemności.
7.1. Przekładaj wiele małych przyjemności niewielu wielkim.
7.11. Nie porywaj się na rzeczy, które przekraczają twoje możliwości.
8. Żyj dla twojego dzieła.
8.1. Wykonuj wszystko, co czynisz możliwie najlepiej.
8.2. Patrz na siebie, na innych ludzi i na świat okiem przyrodnika.
8.21. Pojmuj przeciwności jako wydarzenia naturalne.
8.22. Nie rozczulaj się nad sobą.
9. Uważaj twój stosunek do innych ludzi za nadzwyczaj ważny dla twojego życia.
10. Bądź ostrożny w stosunkach z innymi ludźmi.
10.1. Dopóki go lepiej nie poznasz, uważaj każdego spotkanego człowieka za złośliwego głupca.
10.11 Nie wierz nikomu dopóki nie przekonasz się, że on zna się na tym, o czym mówi, i że jest prawdomówny.
10.12. Nie uznawaj za prawdę żadnego twierdzenia tylko dlatego, że jest wydrukowane, albo wypowiedziane w środkach masowego przekazu.
10.2. Myśl i czuj niezależnie od innych.
10.3 Przekładaj samotność nad towarzystwo.
10.4. Nie przywiązuj wagi do czci i zniewagi, jak długo nie jesteś pewny, że one mogą być bardzo pożyteczne, albo bardzo szkodliwe dla ciebie.
10.5. Nie patrz na siebie w zwierciadle spoleczeństwa.
11. Nie zajmuj się innym człowiekiem wyjąwszy gdy on
(1) może być ci pożyteczny, albo dla ciebie niebezpieczny,
(2) możesz mu pomóc,
(3) jesteś za niego odpowiedzialny.
11.1. Staraj się uważać ludzi, którymi nie masz się zajmować za twory twojej wyobraźni.
12. Dawaj innym możliwie mało informacji o sobie.
12.1. W miejscach publicznych staraj się być jak najbardziej anonimowy.
12.2. Stosuj się w zachowaniu do otoczenia.
13. Wyjąwszy gdy chodzi o przyjaciół i bliskich unikaj poufałości.
13.1. Przy pierwszym spotkaniu obcego nie bądź zbyt uprzejmy.
14. Dbaj o życzliwość ludzi.
14.1. Nie zrażaj sobie ludzi, jeśli możesz.
14.11. O ile możesz unikaj sporów.
14.111. Jak ognia unikaj sporu z ludźmi mającymi władzę nad tobą.
14.112. Gdy grozi ci nieuchronnie niebezpieczny spór, uciekaj.
14.12. Nie wyrządzaj nikomu krzywdy, gdy cię to nic, albo mało kosztuje.
14.121. O ile możesz tego uniknąć, nie mów nikomu rzeczy nieprzyjemnych.
14.122. Nie krytykuj niczyjego narodu, wyznania, zawodu w jego obecności.
14.2. Staraj się zyskać sympatię każdego spotkanego człowieka.
14.21. Bądź uprzejmy.
14.211. Bądź szczególnie uprzejmy dla ludzi bogatych i możnych.
14.22. Oddawaj chętnie przysługi, które cię nic nie kosztują albo kosztują niewiele.
14.23. Niech twoja obecność i mowa będzie miła dla partnera.
14.231. Do każdego spotkanego człowieka podchodź z uśmiechem.
14.232. Pochlebiaj rozmówcy.
14.233. Niech twój rozmówca wie, że się nim interesujesz.
14.234. Daj rozmówcy jak najwięcej mówić o nim i jego sprawach.
14.3. Pracuj systematycznie i wytrwale nad zdobyciem życzliwości ludzi, z którymi żyć ci wypada.
15. Postępuj tak, abyś był uważany za człowieka, na którym można polegać.
15.1. Nie kłam i nie wprowadzaj w błąd, o ile możesz.
15.2. Dotrzymuj twoich obietnic.
16. Bądź umiarkowanie solidarny z grupą do której należysz.
16.1. Zachowuj umiarkowanie zasady moralności.
16.2. W okolicznościach mniej więcej równych daj pierwszeństwo członkowi twojej grupy przed obcym.
16.3. Stosuj się do grupy, w której jesteś.
16.4. Miej paru przyjaciół.
16.41. Niech twoim przyjacielem będzie tylko człowiek o wypróbowanej uczciwości i inteligencji.
16.42. Bądź twoim przyjaciołom wierny.


Copyright Daniel Dryzek "Noflower" - Najlepsza książka 1998-2007