Andrzej Stasiuk - 5274 Bytes

Jak zostałem pisarzem


Krótka notka biograficzna

Andrzej Stasiuk urodził się w Warszawie w 1960 roku - poeta i prozaik. Usunięty kolejno z liceum, technikum i zawodówki. Po półrocznym pobycie w wojsku nie powrócił z przepustki. Skazany za dezercję, przesiedział w więzieniu półtora roku. Na doświadczeniach więziennych oparte są opowiadania ze zbioru Mury Hebronu (1992). W 1994 opublikował tom poezji Wiersze miłosne, a w następnym roku powieść Biały Kruk (sfilmowaną, jako Gnoje, przez Jerzego Zalewskiego). W 1995 ukazały się Opowieści galicyjskie, a w 1996 tom opowiadań Przez rzekę.

Stasiuk współpracuje z "Brulionem", "Czasem Kultury" i "Tygodnikiem Powszechnym". Mieszka we wsi Czarne w Beskidzie Niskim. Najnowszą książką napisaną przez Stasiuka jest jego autobiografia zatytułowana Jak zostałem pisarzem, która pokrótce opowiada o całym jego życiu.


Copyright Daniel Dryzek "Noflower" - Najlepsza książka 1998-2007